Trmalova vila 28. 5. - 6. 8. 2010

Výstava Luxferový luxus je vrcholnou událostí výstavního plánu roku 2010, bude přístupná přes tři měsíce a bude na ni navazovat celá řada doprovodných programů. Cílem výstavy je zmapovat a poutavou formou prezentovat nekolektivní architekturu 70. let. Autor koncepce výstavy, kurátor a historik architektury k tématu výstavy dodává: „Snažíme se vyhnout pojmu vila, protože ta byla jako taková politicky zdiskreditovaná. Výstava by měla ukázat různé podoby nekolektivního bydlení, od rodinných domů, přes tehdy typické řadové domky až po bydlení víkendové – chaty a chalupy.“ Součástí prezentace výstavy bude dočasné odstranění stálé expozice a její nahrazení ukázkovým pokojem ze 70. let, který dodá prezentovanému materiálu autenticitu a poutavost. Výstava je autorským projektem a badatelským úkolem Kotěrova centra, která je připravována přes půl roku. Výstava by měla být lákavým počinem, který do letní Trmalovy vily přiláká širší zájemce nejen o architekturu, ale o kulturu bydlení, novodobé dějiny a společnost.
Otevřeno v rámci prohlídek.