Fakulta umění a designu univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem si Vás dovolují pozvat v rámci výstavy "Akce Zet" na přednášku "Vetřelci a volavky" - sochy a plastiky ve veřejném prostoru 70. a 80. let, přednáška proběhne 19. května od 19 00
na FUD, Pasteurova 9, učebna 536, přednáší Pavel Karous

viz: FOODLAB