Alfonz Groma, bronz, Liptovský Mikuláš, Námestie mieru, 80. léta, zobrazit na mapě

Tri gracie