Jaroslav Kubička, 1984, dřevo, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Komenského, Banská Bystrica, zobrazit na mapě

Návrat