Pavel Drda, 1989, keramika, 1. května 1136/162, Ostrava - Polanka nad Odrou, zobrazit na mapě

Račte dál

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový