Max Švábinský, 1951,zahrada hotelu Octárna, Tovačovského 318/18, Kroměříž, zobrazit na mapě

Mozaiky

Mozaiky

Mozaiky

Jan Žižka vede Tábority do boje, Karel IV. zakládající univerzitu, Kněžna Libuše věští slávu Prahy, Jan Amos Komenský se loučí s vlastí. návrh Max Švabinský, realizace Ústředí uměleckých řemesel 1951

Autor příspěvku: Daniel Rybka