Oldřich Novotný, 1978 - 1980, železobeton, pískovec, ul. Aloisina Výšina, Liberec, zobrazit na mapě

Léto (Květ)

Léto (Květ)

Tomanová, Kateřina: Památky a plastiky Liberce. Zprávy České besedy č. 65, Liberec 1989. Mohr, Jan: Pomníky a památníky ve městě Liberci. Liberec 2000. NPÚ, ÚOP v Liberci, Sbírka průzkumů, posudků a zpráv, JP 194.

Autor příspěvku: Petr Freiwillig