Jan Lauda, 1953, osazeno 1989, bronz, Laudova, sídliště Řepy, Praha 17, přemístěn 2013 před ZŠ Laudova, zobrazit na mapě

Lachtan

Lachtan

Lachtan

Lachtan

Za lokaci soch ze sídliště Řepy patří poděkování Ing. Libuši Šroubový, která v letech 1984 až 1992 pracovala u Výstavby sídlišť a podílela se na stavbách sídliště Řepy a Dědina. Zajišťovala umělecká díla financovaná z hlavy V. Souhrnného rozpočtu. Což znamenalo objednávání, schvalování na komisi v Mánesu, dozorování tvorby a instalace soch a nakonec schválení proplacení soch. Děkujeme za komentovanou prohlídku.