František Pašek, 1984 (odstraněna 2011), bronz, park Na děkance, Sídliště Pankrác I, Praha 4, zobrazit na mapě

Čápi - Kašna

Čápi - Kašna

Spoluautorem byl ak. arch. J. Hejtman. V současné době je spouštěna jen výjimečně, z důvodu prosakování bazénu do strojovny.
V budoucnu s největší pravděpodobností fontána zcela zanikne, neboť v nových projektech rekonstrukce parku již není zahrnuta.