sochy: 

Věra Ducháčková – Beránková se narodila v roce 1909 v Praze. V letech 1926 až 1929 navštěvovala všeobecnou školu profesora Jana Mařatky a profesora Karla Dvořáka a v letech 1929 až 1932 studovala speciální školu prof. Karla Mařatky  na Umělecko-průmyslové škole v Praze. V roce 1933 studovala v Paříži jako žačka profesora Charlese Despiau v Academie Scandinave.  V roce 1933 se zúčastnila soutěže na symbolické poprsí Čs. republiky a téhož roku dosáhla 1. odměny za svůj návrh ve veřejné soutěži na pomník Jana Nerudy v Praze. V roce 1934 byla odměněna za svůj návrh Tyršovy ceny pro ženy.  V říjnu 1936 dobyla první ceny v soutěži návrhu na sochu Mistra Jana Husa pro Pantheon Národního musea. Ta byla bez velkých pomp osazena až v roce 1939.
Realizace:
Dětské hry, 1962, Zoo Praha, Troja, Praha 8, bronz
Divočáci, 1964, lázně Teplice v Čechách
Dvě dětské sousoší, 1965, laminát, nadživotní velikost, poliklinika v Praze na Břevnově
portrét Vítězslava Nezvala, 1972
portrét Jana Wericha, 1987