sochy: 

Stanislav Hanzík se narodil v Mostě roku 1931. Vystudoval reálné gymnázium v Mostě a Akademii výtvarných umění v Praze (sochařská škola prof. J. Laudy). V roce 1962 po návratu ze stipendijního pobytu v Paříži se rozhodl vybudovat ateliér v rodném kraji, a to na Křížatkách, kde pracuje a tvoří dodnes. Od roku 1963 do roku 1990 působil na AVU v Praze jako profesor sochařství. V letech 1996 - 2000 se stal zakládajícím profesorem katedry výtvarné tvorby s multimediálním programem na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Věnuje se volné plastice, portrétu a realizacím v architektuře.