sochy: 

Architekt a sochař Martin Reiner se narodil v roce 1900 v Kispestu v Maďarsku.  Nejdříve začal studovat na Vysokém učení technickém v Brně a v letech 1921 až 1926 studoval České vysoké učení technické v Praze. Byl architektem projektů obytných domů a sochař výrazného plastického cítění. Od poloviny 60. let uvolňoval v díle závislost na optické realitě, vytvářel lyricky působící plastiky (Dvě ženy, Kontemplace, Ležící). Zemřel roku 1973 v Praze.