František Kovařík, 1983,pískovec,před VOŠ a SOŠ zemědělskou, Bystřice nad Pernštejnem, show on the map

Úroda

Autor příspěvku: Ladislav Černý