Jaroslav Přindiš, 1977, kámen, Hradecká 2594/3, Opava, show on the map

Symbol spojů

Symbol spojů

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový