Štefan Prokop, beton a kovová žrď, 70.-80. léta, Sosnova, sídliště Petržalka, Bratislava, show on the map

Slneční hodiny

ve spolupráci s Ing. arch. Ladislav Beisetzer, Ing. arch. Juraj Šimek, Ing. arch. Juraj Jakubík

Autor příspěvku:

Hynek Alt