Slavoj Nejdl, 1970, mramor, ve foyeru Hornického domu, Sokolov, show on the map

reliéf

Autor příspěvku:

Marcel Fišer