autor neznámý, kov, Mierová, Humenné, show on the map

Reliéf