Čestmír Kafka, 1969, beton, mozaika, Brožíková, sídliště Lesná, Brna, show on the map

Prolézačka

Autor příspěvku:

Hynek Alt