Jan Gajdoš, 1975, leptané sklo, Štefánikova 167, Zlín, show on the map

Projekty

Projekty

Projekty

V budově Centroprojekt Zlín. Architektonická spolupráce arch. Oldřich Šlezinger.

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový