Pavel Přikryl, 1977, kámen, vodní nádrž Stanovice, Stanovice, show on the map

Pramen

Pramen

Autor příspěvku:

Jeremi JD a Ondřej Surový