Jiří Marek, 1974, Plastika s fontánou pro sídliště na Leninově ul. (dnes ulice Jana Palacha), ing. J. Radkovič, Břeclav, show on the map

Plastika s fontánou

Autor příspěvku: Martina Šviková