Slavoj Nejdl, 1988, bronz, Vojtova 770/32, Praha 4 - Modřany, show on the map

Pamětní deska Jaroslava Vojty

Pamětní deska Jaroslava Vojty

pamětní deska s medailonem na vstupním průčelí rodného domu Jaroslava Vojty

Autor příspěvku: Tomáš Podařil