Stanislav Kolíbal, 1973, cihly, Mladoboleslavská, Praha-Kbely, show on the map

Památník zahájení rozhlasového vysílání v ČSR

Památník zahájení rozhlasového vysílání v ČSR

Stanislav Kolíbal vytvořil památník v roce 1973 ve spolupráci s architektem Zdeňkem Rothbauerem. Památník se nachází na místě prvního rozhlasového vysílání v Československu, které se uskutečnilo 18. května 1923. Pomník je postaven z červených cihel ve tvaru osmi paprsků vybíhající ze středu.

Autor příspěvku: Ivona Raimanová, Lucie Růžičková