Vlastimil Květenský, 1967, u továrny LIAS Vintířov, Vintířov okr.Sokolov, show on the map

 Obdiv moderní architektuře

Autor příspěvku: Michael Rund