Ladislav Placatka, 1973, kámen, Dobrá 240, Dobrá, show on the map

Mozaika

Mozaika

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový