Sylva Lacinová, 1982, vápenec, před vchodem do pavilónu porodnice-gynekologie Fakultní nemocnice, Brno-Bohunice, show on the map

Mateřství / Matka s dítětem

Mateřství / Matka s dítětem

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový