Sylva Lacinová, 1972, keramika, Třískalova, sídliště Lesná, Brno, show on the map

Květ

Autor příspěvku:

Hynek Alt