Karel Vašut, 1982, před budovou OV KSČ Přerov, Náměstí Klementa Gottwalda, show on the map

Klement Gottwald

odstraněno v lednu 1990, uloženo v TS. dnes nám. Přerovského povstání Přerov

Autor příspěvku: Daniel Rybka