Petr Řezáč, 1984, vračanský vápenec, Znojmo - Přímětice, show on the map

Holubice

Holubice

Holubice

Původně před hlavním vstupem do Kulturního domu Práče.

Autor příspěvku: Daniel Rybka