beton, Zelený pruh, sídliště Pankrác III, Praha 4, show on the map

geometrický reliéf