Pavel Mikšík, 1981, kov, v areali Domu odborov, Škultétyho, Bratislava, show on the map

Fontána

Fontána