Dušan Kuzma, kámen, Múzeum SNP, Kapitulská, Banská Bystrica, Slovensko, show on the map

Fontána

Fontána