Michal Moravec, 1987, Před sportovní halou, Tupesy /Uherské Hradiště/, show on the map

Dívka se džbánem

Dívka se džbánem

Dívka se džbánem

Spoluautor ing. arch. Ivan Přikryl.

Autor příspěvku: Daniel Rybka