Jan Simota, 1962, pískovcový reliéf, v glorietu amfitu lidického památníku, Lidice, show on the map

Cyklus Lidice

Autor příspěvku:

Pavel Karous