Eva Kmentová, 1969, kámen, křižovatka Vítězné a Masarykovy třídy, Liberec, show on the map

Brána snů

Brána snů

Součást výstavy Socha a město 1969. Tomanová, Kateřina: Památky a plastiky Liberce. Zprávy České besedy č. 65, Liberec 1989. Mohr, Jan: Pomníky a památníky ve městě Liberci. Liberec 2000. NPÚ, ÚOP v Liberci, Sbírka průzkumů, posudků a zpráv, JP 194. Raimanová, Ivona (ed.) et al.: Socha a město Liberec 1969. Liberec 2008.

Autor příspěvku: Petr Freiwillig