sochy: 

Český sochař, designér, profesor brněnské techniky, profesor Akademie výtvarných umění v Praze. Je považován za čelního představitele meziválečné avantgardy. Během studií pracoval v malířských ateliérech Jakuba Obrovského a K. Krattnera, a v sochařských ateliérech Bohumila Kafky a Jana Štursy. Po pražském studiu dostal stipendium francouzské vlády a v letech 1926 - 1930 pracoval u Antoina Bourdella v Paříži. Jeho sochařská tvorba prošla od počátečního civilismu, přes kubismus až po abstrakci. Od poloviny třicátých let v jeho tvorbě převažuje realismus a který se v 50. letech přehoupl v socialistický realismus. Jako pedagog a kvalitní sochař byla jeho díla velkým inspiračním zdrojem následující generace druhé poloviny 20. století. Na našich webových stránkách je zařazen se svoji plastikou Nový věk, která byla osazena před budovou Federálního shromáždění v Praze až v roce 1969 tři roky po jeho smrti.