sochy: 

Sochař Josef Šimek se narodil v Uble u Zlína roku 1929. V letech 1945 až 1948 studoval ve Zlíně na Střední uměleckoprůmyslová škola v ateliéru Užité sochařství u profesora Vincenta Makovského a Aloise Sopra. Od roku 1948 do roku 1954 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v sochařském ateliéru u profesora Jana Laudy, Jana Kavana a Karla Pokorného. Věnoval se především figurativní tvorbě pro architekturu, která nevybočovala z mantinelů socialistického realismu.

Realizace:

Matka s dítětem, 1975, pískovec, kámen, Rubensova ul., Praha-Strašnice