/Jana Ševčíková a Jiří Ševčík/ Město, sochy, film Město, sochy, film

Ateliér č. 5/ 1988 (o sochách na sídlišti Barrandov)

/Iva Růžičková / Houbař mezi vetřelci Houbař mezi vetřelci

14. listopad 2010 pro Respekt
Záchranná výprava sochaře Pavla Karouse

/Petr Wittlich/ Sochařství pražských veřejných prostranství Sochařství pražských veřejných prostranství

Zájem dnešních sochařů není ovšem upřen jen k historickým postavám a příkladům. Před budovou Federálního shromáždění byla postavena nadživotní bronzová skupina Vincence Makovského, tvořená původně již pro EXPO 58. V alegorické skladbě ženy a muže postavených po stranách slunečního symbolu vyjádřila přesvědčení, že socialistický člověk otvírá novou epochu ve vývoji lidstva a že jeho umění se zabývá proměnou celé současné duchovní a hmotné kultury.