Vlastimil Květenský, Keramický reliéf, pravděpodobně 1969 (rok dokončení školy), u hlavního vchodu ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Drahovice

Stvoření světa

Autor příspěvku: Adam Klsák