19??, kov, Pezinok, Jesenského ul. (park), Slovensko, zobrazit na mapě

4 obežné dráhy Zeme

4 obežné dráhy Zeme

4 obežné dráhy Zeme

Autor příspěvku: Braňo Pažitka