sochy: Sochař Jiří Novák se narodil v roce 1922 v Přelouči.
Startovní čára Jiřího Nováka spočívá na poli klasické stavby sochy a tradičních technik. Po návštěvě světové výstavy EXPO 58 opustil klasické postupy a tvarování ve prospěch splývavé a cípaté stylizace a záhy dospěl k vytvoření téměř abstraktních symbolů základních přírodních sil a dějů. Ke klíčovým charkteristikám J. N. patří velká technická a řemeslná zručnost, zájem o techniku a konstrukci. Po experimentech s různými typy umělých hmot se od závěru 50. let stal hlavním N. materiálem kov. Od raných děl (Ryby a práci, Ostrov Nad Ohří 1958-59, Rychlost, Praha-Strašnice, 1960-61) je hlavním tématem plastik pohyb. Od roku 1957 začal plastiky ovládat pohyb skutečný - větrný či vodní, lidský impuls, elektromotor. Kinetickými mobily se Novák připojil k světově aktuálnímu směřování mladší sochařské generace a v 60. letech vystavoval na českých i mezinárodnách přehlídkách. Kinetické aspekty aplikoval v malém měřítku, ale především v rozměrných plastikách, které akcentovaly prostor nové městské architektury (Světlo a stín, PKOJF-Praha 1960, Dálky, Praha, sídliště Novodvorská 1963-69, Motýlí křídla, Liberec, 1969, Odrazy, Praha-Horní Počernice, 1986).
V horizontálních plastikách (Mobil pro československý pavilon na EXPO 1967 v Montrealu, 1967, Mobil pro střešní zahradu Federálního shromáždění, 1969 a Vlnění pro Českou televizi, 1980) je nejmarkatnější N. osobitý tvůrčí postup - aditivní skládání jednotlivých částic s vlastním pohybovým programem. Pro své technické schopnosti byl N. vyhledáván svými kolegy jako pomocník při realizaci plastik, přesahující někdy realizační rámec k oboustrannému autorskému podílu (s E. Kmentovou, V. Janouškem, V. Karouškem).
Vedle mobilních plastik vytvořil Novák řadu stabilních znakových symbolických děl pro architekturu (Dva vstupní emblémy České televize, 1983). Novákovu sochařskou tvorbu po desetiletí stabilně doprovázelo restaurování a tvorba kopií především barokní plastiky. (např. kopie plastik sv. Václav J.J. Bendla z bývalého Koňského trhu, 1959-60, Sen svaté Luitgardy M. B. Brauna z Karlova mostu v Praze, 1993-95). Jiří Novák zemřel v roce 2010.

Autor anotace
Daniela Kramerová
 
Profesní životopis
1942-1945 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v ateliéru Jana Laudy, v roce 1945 také krátce u Josefa Wagnera.
1945-1949 u Jana Laudy a Karla Pokorného na Akademii výtvarných umění
1952 prací pro kostel Nejsvětější trojice v Manětíně zahajuje pararelní restaurátorskou činnost
1956 první pokus o práci v novém materiálu - PVC
1956 první kovová plastika - ze svařovaného drátu
1957 s přáteli sochaři a malíři založil uměleckou skupinu M 57
1957 první pokusy s pohybem plastik
1958 spolupráce při realizaci plastiky Vladimíra Janouška Hudba pro EXPO 58 v Bruselu
1958-59 první moderně, výrazně stylizované plastiky pro veřejný prostor (Ryby a ptáci v Ostrově nad Ohří a Fontána s jeřábem pro Tylovo náměstí v Praze
1963 práce na mobilní plastice Dálky pro sídliště Novodvorská v Praze
1967 pro terasu československého pavilonu na Světové výstavě EXPO 67 v Montrealu vytvořil čtyřmetrovou mobilní kovovou plastiku
1970-74 po tragické smrti Valeriána Karouška dokončuje jeho exteriétové plastiky (Aeskulap, Praha - Pankrác, Květ, Podbrezová na Slovensku, Vzlet, Praha - Ruzyně)

Členství ve skupinách:
Máj
 
Samostatné výstavy
1996 výstava na hradě Valdštejn
1964 nejvýznamnější samostatná výstava v Galerii Václava Špály v Praze
1958 samostatná výstava v Galerii mladých v Praze, s Josefem Jírou
1951 první samostatná výstava (se Svatavou Hajerovou a Jiřím Mandelem ml.) v Alšově síni Umělecké besedy v Praze

Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2009 Umělecká beseda - Věčná pomíjivost, Severočeská galerie výtvarných umění Litoměřice
2009 Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě. Oblastní galerie v Liberci
2008 Bruselský sen: Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Arbor vitae, Praha, 2008
2004 Blízká vzdálenost, České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Olomouc
1999 Umění zrychleného času Česká výtvarná scéna 1958-1968, ČMVU, Praha
1999 Akce, slovo, pohyb, prostor, experimenty v umění šedesátých let, GHMP, Praha
1965 a 67 účast na 1. a 2. sochařské bilanci v Olomouci
1965 Tendence, Vlastivědné muzeum Písek
1958-59 Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1950 a 1953 vystavoval na přehlídkách II. krajského střediska SČVU Umělecká beseda na Slovanském ostrově
1998 Oznámení o ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury , Muzeum umění, Olomouc
1998 Restaurátorské umění 1948-1988, Mánes, Praha
1994 Český kinetismus v 60. letech, Galerie´60/´70, Praha
1984 Karel Pokorný a jeho škola, Belveder, Praha
1969 300 malířů, sochařů a grafiků - 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha
1969 vytvořil plastiku Motýlí křídla pro legendární přehlídku Socha a město v Liberci (doplňovala plastiku Evy Kmentové Brána snů)
1969 X. Bienále v Săo Paulo
1968 Kunst forum, Görde
1968 Socha piešťanských parkov ‛68 (Větrník, 1967, Slunce a déšť, 1964)
1968 Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem
1967 Umělci k výročí října (PKOJF, Praha)
1967 IX. bienále sochařství v Middelheimu
1967 Výstava československého umění v Turíně
1966 Jarní výstava v Mánesu
1966 Aktuální tendence pořádané u příležitosti kongresu AICA, Praha
1966 Nové cesty, Dům umění, Gottwaldov
1964 Současné umění, Alšova Jihočeská galerie Hluboká
1964 Socha 1964 v Liberci
1963 Rychnov 63
1962 Jaro 62, Praha
1961 výstava Bloku tvůrčích skupin Realizace, Špálova galerie, Praha
1960 Skupina M57: Obrazy, sochy, grafiky, Galerie Václava Špály, Praha
1959 Skupina M57: Obrazy, sochy, grafiky, Galerie Nová síň, Praha
1958 Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Dům umění města Brna
1950 a 1953 vystavoval na přehlídkách II. krajského střediska SČVU Umělecká beseda na Slovanském ostrově
1945 Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Zastoupení ve sbírkách
Muzeum umění Olomouc
Alšova jihočeská galerie
Galerie Klatovy/Klenová

Monografie
"Diskutujeme ke sjezdu. Skupina M 57.", Výtvarná práce, VIII, 1960, č. 21, s. 4.
Jirkalová, Karolína, "Stačí se rozhlédnout." Art & Antiques, 2009, č. 5, str. 45.
Jirous, Ivan M., "Socha v plenéru." Výtvarná práce, 1969, roč. XVI, č. 10-11, s. 1.
Karous, Pavel, "Volavky, vetřelci a ti druzí: Plastika ve veřejném postoru doby normalizace." Art & Antiques, 2009, č. 5, str. 40-44 (repr. Dálky).
Klivar, Miroslav, "Přínos plastických hmot výtvarnému umění.", Výtvarné umění, 1959, roč. IX, č. 9, s. 408-413. (repr. Rychlost, model, v. 70)
Kotalík, Jiří, X Bienal de Săo Paulo, Tchecoslováquia. 1969.
Lahoda, Vojtěch, „Bruselský styl“ mezi „vysokým“ a „nízkým“ in Kramerová, Daniela, Skálová, Vanda [ed.] Bruselský sen: Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Arbor vitae, Praha, 2008 s. 340-351.
Lukeš, Zdeněk, "Předpokládané nemusí vždy ladit s fyzikálnímí zákony." Revolver Revue, 2008, č. 70, str. 188-207.
Lukeš, Zdeněk, "Umělec, jehož sochy pohání vítr. Nad ukončeným dílem sochaře Jřího Nováka." Lidové noviny XXIII, 2010, č. 49 (27.2. 2010), s. 31.
Mráz, Bohumír, "Výtvarné realizace v naší architektuře." Výtvarné umění, 1969, roč. XIX, č. 9-10s. 433-453, obr s. 422 a 444. (repr. s. 450).
"Jiří Novák (Anketa Socha a město)." Výtvarné umění, XIX ,1970, č. 9-10, s. 474.

Padrta, Jiří, "Konstruktivní tendence." Výtvarné umění 1966, roč. XVI , č. 6-7, s. 327.
Padrta, Jiří, "Netradiční technologie. "Boštík Václav , Demartini Hugo, Kafka Čestmír , Nepraš Karel , Novák Jiří , Kratina Radoslav, Zálešák František." Výtvarná práce, 1970, roč. XVIII, č. 22, s. 1, 8.
Raimanová, Ivona, Socha a město Liberec 1969, Spacium, Liberec, 2008.
Šetlík, Jiří, "Socha 1964 v Liberci.", Výtvarné umění, 1965, roč. XV, č. 03, s. 49-56. (repr.).
Šetlík, Jiří, "Socha a město v Liberci."Výtvarná práce, XVIII, 1970, č. 2, s. 49-56 (2 x repr.).
Šetlík Jiří, "Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti)." Výtvarné umění, 1965, roč. 15, č. 4-5, s. 145-167 (repr. s. 156 - Hra IV, 1964).
Šetlík Jiří, "Pražské výstavy v dubnu." Výtvarná práce, 1964, roč. XII, č. 8, s. 2 (repr .Hra, 1961).
Ševčík, Oldřich, Beneš, Ondřej, Architektura 60. let: „Zlatá léta“ v české architektuře 20. století. Grada Praha 2009. s. 72, 174, 177, 250.
Šolta Vladimír, "První zkušenosti z úkolové akce", Výtvarné umění. roč. 1, 1950, č. 12, s. 272-280.
Rostislav Švácha, Marie Platovská [ed.], Dějiny českého výtvarného umění VI. Academia Praha, 2007, s. 57, 58, 75, 77, 103.
Vachtová, Ludmila, Čas Jiřího Nováka. nedat.
Vachtová, Ludmila, "Na okraji." Výtvarné umění, , roč. XVI , 1966, č. 7, s. 351 (repr.).

Encyklopedie, slovníky:
AbART
Dodatky ke Slovníku československých výtvarných umělců. SNKLHU, Praha, 1955, s. 138.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 1993, 1994, 2002, sv. X. s. 35-36.
Prokop Toman, Nový slovník českých výtvarných umělců. díl 2, praha, 1993.

Články
Jan Lukeš www.lidovky.cz/umelec-jehoz-sochy-pohani-vitr-dz5-/ln_noviny.asp?c=A100227_000092_ln_noviny_sko&klic=235747&mes=100227_0
www.turnovskovakci.cz/view.php?cisloclanku=2010020030

převzato z http://artlist.cz - stránka věnovaná Jiřímu Novákovi na webových stránkách ARTLIST, která je databází českého výtvarného umění