sochy: 

narozen 31. března 1932 v Praze.
1947 – 1950 Odborná škola keramická v Praze
1951 – 1956 Akademie výtvarných umění v Praze u prof. J. Laudy.
1968 – 1970 aspirantura na AVU u prof. Karel Lidický
1970 – 1990 asistent, odborný asistent, profesor, prorektor AVU.

Sochař Jiří Kryštůfek měl to štěstí, že jeho celoživotním tématem se stala figura dívky - ženy na úpatí dospělosti. Jeho bravurně realisticky namodelované figury a portréty bez spirituální deformace či modernistické zkratky totiž bezproblémově propadly kontrolním sítem výběrové komise ČFVU, jež proklamovala nepřesně definované ideje socialistického realismu. Autor se, ale svým upřímným zájmem fenoménu dospívání nechtěl nijak politicky podbízet. Byl motivován skutečně vášnivou zálibou v studiu lidského především ženského těla ve fascinujícím momentu puberty. Plastika Vzduchoplavec na Pošepného náměstí je sochařovou jedinou chlapeckou figurou a i ta je značně zženštělá. Pokud nevytvořil na zakázku pro veřejný prostor poetický dívčí akt či postavu s vlhkou draperií, osadil indiferentní abstrahovaný objekt  inspirovaný florou či faunou. Jeho kvalitní a nekonfliktní figurativní či dekorativní tvorba se tak snadno prosazovala ve všech období minulého režimu. To dosvědčuje veliké množství realizací pro architekturu či veřejné prostranství, které autor z této doby má:
1973 – Kašna u výstupu metra Kačerov, Praha 4
1975 - Jablko, ZŠ Praha 3
1976 - Lidová píseň, Poliklinika Praha 4,
          Před koupelí, Kinského zahrada, Praha(odcizeno)
          F. Pujman, Národní Divadlo, Praha
1978 - Chléb, Milín
1979 - Mír, Náměstí Míru Praha
1980 - Péče o děti, Nemocnice Motol, Praha
          B. Bolzano - pamětní deska, Celetná ulice, Praha
1982 - Svlékání, park Folimanka, Praha
1983 - Pražské jaro, Kavárna Slavie, (odcizeno)
          K. Höger, Národní divadlo v Praze
          F. Pujman, Národní divadlo v Praze
1984 – Mládí pro mír, Krupkovo nám. Praha 6      
1985 - Oddych, OÚNZ Praha Malešice
          B. Martinů, pamětní deska, Praha - Kampa
          Země, Praha - Jižní Město II
1987 - M. Taubnerová, Národní divadlo v Praze
          Česká krajina, hotel Corinthia Tower
1988 - Vzduchoplavec, Praha - Jižní Město II
          Radost z mládí, Praha - Lužiny (odcizeno)
          Sovy, ZŠ Praha - Dědina
1989 - J. Mysliveček, pamětní deska, Novotného lávka, Praha

text: Pavel Karous