sochy: 

Sochař Jaroslav Hladký se narodil 1. července roku 1942 v Praze. Mezi lety 1956 a 1960 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou v Karlových Varech u prof. Strnada.  Po studiích na střední škole nastoupil do sochařského ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Karla Hladíka. Působil jako pedagog na fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  Jaroslav Hladký se ve své tvorbě zabýval především realisticky pojatou figurou se sportovní tématikou pro budovy škol a sportovní areály. V roce 1982 vytvořil pro park Folimanka legendární sochu Skateboardista, která svým námětem předběhla svou dobu, bohužel byla při revitalizaci parku v roce 2008 odstraněna.