Karel Typovský, 1978, interiér budovy A, PřF UPOL. Ul. Šlechtitelů, Olomouc, show on the map

Zrání

Zrání

Zrání

Kovový reliéf ,,Zrání,, pro Výzkumný ústav zelinářský Karel Typovský 1978 Dnes interiér budovy A, PřF UPOL. Ul. Šlechtitelů, Olomouc

Autor příspěvku: Daniel Rybka