Jeroným Grmela, 1964, vitráž, stravovna a nocležna ČSD Přerov, Tovární, Přerov, show on the map

Železniční doprava

Železniční doprava

Železniční doprava

(Provozní oddíl ČSD Přerov) ČD už spoustu let objekt opustily a dnes je tam ubytovna

Autor příspěvku: Daniel Rybka