Jaroslav Bejček, po 1980, keramika,Ústí n.L.-Masarykova nemocnice,pavilon protetiky, show on the map

Slunce

Autor příspěvku: Ladislav Černý