Jaroslav Hladký, 1982, bronze, Folimanka Park, Prague 2, show on the map

Skateboardista

Odsazeno při "revitalizaci" parku v roce 2008