Antonín Kulda, 1988, vračanský vápenec, Oskol 3216/22a, Kroměříž, show on the map

Schoulená

Schoulená

Spolupráce J. Konečný, ing. arch. Arnošt Kubečka.

Autor příspěvku:

Daniel Rybka a Ondřej Surový