keramika, v atriu bývalé ubytovny, Letňany, Praha

reliéf

reliéf

foto: Sofie Eva Ballová