autor neznámý, dřevo, Liptovská osada, E77, show on the map

reliéf